Programma dag 2 (vorige editie)

 • 10:00-10:30
 • Zaal 1

Ontvangst

 • 10:30-11:15
 • Zaal 1

Het maximaliseren van de potentie van de eiwittransitie

De eiwittransitie, er is steeds meer om te doen. De markt voor vega(n)
groeit wereldwijd enorm, zeker als je kijkt naar het groeiende aanbod.
Hoe staan we er nu eigenlijk voor met die eiwittransitie? Welke quick wins
liggen er voor het oprapen? En wat is ervoor nodig om die transitie te
versnellen, waarbij je continuïteit en winstgevendheid bewaakt?
In deze lezing wordt duidelijk hoe je hier met jouw bedrijf, op deze
transitie inspeelt. Zo simpel en winstgevend mogelijk.

 • 11:15-11:30
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 11:30-12:20
 • Zaal 1
 • Seminar Keep food Simple

Keep Food Simple – Naar een gezond en duurzaamvoedsel systeem

 • Peter Haring voorzitter Raad van Bestuur, Keep Food Simple

Voedsel is een belangrijk onderwerp als het gaat om gezond en duurzaam leven. Voedsel draagt veel bij aan de ecologische voetafdruk en door de juiste keuzes te maken kunnen we deze bijdrage fors verlagen. Door restprodukten te verwaarden kan een grote bijdrage worden geleverd. Een ander aspect is dat door meer gezonde voeding te consumeren de kosten voor de gezondheidszorg omlaat kunnen waardoor er meer geld vrij komt om te investeren in verdere verduurzaming van de voedselketen. Keep food simple , een stichting die draait op vrijwilligers kan hier een duidelijke bijdragen aan geven.

 • 12:20-12:45
 • Zaal 1

Process and energy optimization

Processing and energy costs are more relevant than ever. This presentation will cover some of the main opportunities for process and energy optimization together with the tools and methods to achieve this.

 • 12:45-13:45
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 13:45-14:30
 • Zaal 1

Quality begins with you – Strengthening a culture of commitment to quality

Do you care? How to engage employees beyond manufacturing roles?
Do you know? How to bring complex subject in an infotertain fashion to sparkle the desire?
Do you join? How to leverage your culture to energize the community?

 • 14:30-14:45
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 14:45-15:10
 • Zaal 1
 • Seminar IFFI

Nedertarwe, graag van dichtbij

Nedertarwe is graan van Nederlandse bodem en wordt door gecertificeerde en vooruitstrevende boeren met veel aandacht volgens strikte richtlijnen duurzaam geteeld. Wat tot voor kort ondenkbaar werd geacht, hoog kwalitatieve baktarwe uit Nederland, heeft Royal Koopmans met een knap staaltje van keteninnovatie weten te realiseren. Nederlandse tarwe door boeren voor een eerlijke prijs op duurzame wijze geteeld biedt voordelen voor alle schakels in de keten: de boer, de molenaar, de bakker en de consument.

 • 15:10-15:35
 • Zaal 1
 • Seminar IFFI

Plantaardige zuivel: van innovatie tot perfectie

Plantaardige zuivel is hard op weg een volwassen productcategorie te worden. Dat betekent dat innovatie niet alleen gericht is op het ontwikkelen van het perfecte product, maar zich ook richt op de ontwikkeling van het optimale proces. DSM illustreert aan de hand van de toepassing van cultures en enzymes in plantaardige zuivel een typisch voorbeeld van keteninnovatie. Waarbij enerzijds wordt ingespeeld op de noodzaak voor efficientie en kostenreductie door het proces te versimpelen. En anderzijds door consumer insight studies de smaak van plantaardige zuivel nog meer te verfijnen.

 • 15:35-16:00
 • Zaal 1
 • Seminar IFFI

Valorisatie van emissiereductie van melk

Het benutten van de waarde van verminderde CO2-uitstoot in de zuivelketen ten behoeve van zowel de boer als de klant van FrieslandCampina is een perfect voorbeeld van voedselketeninnovatie. Dit keer niet vanuit een technisch kenmerk van het product zelf, maar vanuit de duurzame manier waarop de melk en van melk afgeleide producten door boeren en afnemers worden verwerkt. Hoe gaat FrieslandCampina zijn duurzaamheidsdoelstellingen halen en een lagere uitstoot van broeikasgassen verwerken in een hogere prijs voor zuivelingrediënten?

 • 10:00-10:30
 • Zaal 1

Ontvangst

 • 10:30-11:15
 • Zaal 1

Het maximaliseren van de potentie van de eiwittransitie

De eiwittransitie, er is steeds meer om te doen. De markt voor vega(n)
groeit wereldwijd enorm, zeker als je kijkt naar het groeiende aanbod.
Hoe staan we er nu eigenlijk voor met die eiwittransitie? Welke quick wins
liggen er voor het oprapen? En wat is ervoor nodig om die transitie te
versnellen, waarbij je continuïteit en winstgevendheid bewaakt?
In deze lezing wordt duidelijk hoe je hier met jouw bedrijf, op deze
transitie inspeelt. Zo simpel en winstgevend mogelijk.

 • 11:15-11:30
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 11:30-11:55
 • Zaal 2

3D Food Printing

3D Food Printing offers great opportunities for both industry and consumers as it provides unique possibilities with respect to personalization and other product properties. In this presentation examples will be presented of various printers and applications that TNO has been, or is currently working on together with its commercial partners. Examples include printers for high end confectionary products; personalized nutrition; protein structuring and the creation of meat replacement products; and printers allowing continuous larger scale production.

 • 11:55-12:20
 • Zaal 2

Meer produceren met minder

De afgelopen jaren zijn de prijzen van grondstoffen drastisch gestegen. Deze prijsstijgingen kunnen niet altijd doorgegeven worden aan de klant. Hoe kunnen producenten hier mee omgaan zonder in te leveren op de kwaliteit van hun product?

 • 12:20-12:45
 • Zaal 2

De belangrijkste trends die verschil gaan maken in de Nederlandse food markt

Consumenten geven steeds meer uit aan gemak. Ook duurzaamheid en gezonder eten spelen een steeds grotere rol. Welke trends zijn de komende jaren nog meer belangrijk? In 25 minuten worden de belangrijkste trends geschetst. Tevens wordt er een beeld gevormd over hoe de bestaande (eco)systemen moeten veranderen om toekomstbestendig te kunnen zijn. 

 • 12:45-13:45
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 13:45-14:30
 • Zaal 1

Quality begins with you – Strengthening a culture of commitment to quality

Do you care? How to engage employees beyond manufacturing roles?
Do you know? How to bring complex subject in an infotertain fashion to sparkle the desire?
Do you join? How to leverage your culture to energize the community?

 • 14:30-14:45
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 14:45-15:10
 • Zaal 2

High pressure processing als middel tegen verspilling

High pressure processing (HPP) biedt al jaar en dag een mogelijke oplossing om verspilling te voorkomen. Mede door de microbiologische veiligheid kan een aantal recalls worden voorkomen en de veiligheid worden vergoot. Door een langere houdbaarheid kunnen meer producten uit een batch worden verkocht. HPP kan voor kleine en grote hoeveelheden.

 • 15:10-15:35
 • Zaal 2

Beproefde analytische principes innovatief ingezet – duurzaam, efficiënt en kostenbesparend produceren

Wanneer voedingsbedrijven in-line metingen willen verrichten voor optimale procescontrole, kiest men vaak voor traditionele analytische methoden. Inventech presenteert vandaag een reeks innovatieve methoden die doorgaans betere resultaten en/of meer voordelen biedt en wel zijn gebaseerd op beproefde traditionele principes. Hoewel de meeste voorbeelden uit de aardappelverwerkende industrie komen, zijn de technieken breder inzetbaar. Deze lezing is met name interessant van procestechnologen, kwaliteitsmanagers en plantmanagers.

 • 15:35-16:00
 • Zaal 2

Beperk de risico’s van microbiologische contaminatie veroorzaakt door perslucht

De regels & richtlijnen over persluchtkwaliteit zijn vaag. In het algemeen wordt gesteld:
1. Perslucht mag geen contaminatie veroorzaken.
2. Perslucht dient bewaakt te worden.
3. Perslucht moet zo dicht mogelijk bij het verbruikspunt worden gefilterd.
De uitwerking van deze richtlijnen wordt niet uitgelegd. In deze presentatie laten wij de vertaalslag zien die de persluchtkwaliteit inzichtelijk maakt en welke behandeling ingezet kan worden om aan de richtlijnen te voldoen.
Met een benchmarkingtool en advies over de persluchtbehandeling weet de gebruiker precies wat nodig is om de risico’s van contaminatie door perslucht te voorkomen en zijn productieproces te bewaken op kwaliteit.

 • 10:00-10:30
 • Zaal 1

Ontvangst

 • 10:30-11:15
 • Zaal 1

Het maximaliseren van de potentie van de eiwittransitie

De eiwittransitie, er is steeds meer om te doen. De markt voor vega(n)
groeit wereldwijd enorm, zeker als je kijkt naar het groeiende aanbod.
Hoe staan we er nu eigenlijk voor met die eiwittransitie? Welke quick wins
liggen er voor het oprapen? En wat is ervoor nodig om die transitie te
versnellen, waarbij je continuïteit en winstgevendheid bewaakt?
In deze lezing wordt duidelijk hoe je hier met jouw bedrijf, op deze
transitie inspeelt. Zo simpel en winstgevend mogelijk.

 • 11:15-11:30
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 11:30-11:55
 • Zaal 3
 • Seminar NVC

De toekomst van de verpakkingsrecycling in de Nederlandse levensmiddelensector

 • Serra Anker Junior manager Packaging materials and processes, NVC Nederlands Verpakkingscentrum

Verpakken is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse levensmiddelenindustrie en supermarktsector, maar oogst tegelijkertijd veel kritiek vanwege de milieuproblemen die gepaard gaan met het verpakkingsafval. Het recyclen van verpakkingsmateriaal wordt in dat kader veelal als oplossing gepresenteerd. Deze NVC-presentatie geeft het overzicht van de recente ontwikkelingen en onderzoekt de toekomst van de verpakkingsrecycling voor levensmiddelen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de resultaten van de NVC Survey De toekomst van de verpakkingsrecycling in Nederland 2023-2027. Ook het PUMA Project komt ter sprake. In het PUMA Project is het bedrijfsleven gezamenlijk op weg naar het einde van verpakking als milieuprobleem (zie www.nvc.nl/puma ).

 • 11:55-12:20
 • Zaal 3
 • Seminar NVC

Hoe zorg ik ervoor dat mijn (recycle-)materiaal aan de wettelijke eisen voor gebruik in contact met voedsel voldoet?

 • Gerard Haagh Project manager Food Contact Materials, Triskelion

De spreker zal een overzicht geven van de wettelijke eisen waaraan materialen moeten voldoen die voor contact met voedsel bedoeld zijn. Vervolgens wordt uitgelegd hoe aan deze eisen voldaan kan worden in de keten van grondstof tot eindproduct en welke verantwoordelijkheden de diverse spelers in deze keten hebben. Vaak zijn migratiemetingen of andere analyses vereist, maar even vaak ook niet. In de lezing wordt in het bijzonder aandacht besteed aan recycle-materialen. De nadruk zal daarbij liggen op de regelgeving in de Europese Unie.

 • 12:20-12:45
 • Zaal 3
 • Seminar NVC

Wat is tray to tray plastic? Hoe een voedselverpakking weer een voedselverpakking wordt

Maak kennis met tray to tray rPET van Hordijk: 100% circulair
Koninklijke Hordijk Groep zet als eerste in Nederland post-consumer PET in om transparante voedselverpakkingen te maken: 100% circulair. In zijn presentatie legt CEO Rik Hennink uit hoe tray to tray PET gemaakt wordt, de uitdagingen in het proces voor Hordijk en de condities voor succes.

 • 12:45-13:45
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 13:45-14:30
 • Zaal 1

Quality begins with you – Strengthening a culture of commitment to quality

Do you care? How to engage employees beyond manufacturing roles?
Do you know? How to bring complex subject in an infotertain fashion to sparkle the desire?
Do you join? How to leverage your culture to energize the community?

 • 14:30-14:45
 • Zaal 1

Bezoek expo & pauze

 • 14:45-15:10
 • Zaal 3

Circulaire ingredienten, hoe doen we dat (met zijn allen)

Dat we anders moeten omgaan met wat Moeder Aarde aan ons geeft weten we allemaal. Dat we anders moeten omgaan met reststromen die in de voedselproductie vrijkomen weten we ook allemaal.
Maar hoe gaat zoiets nu in zijn werk?
PeelPioneers zal op een inspirerende manier laten zien hoe dit proces van idee naar startup naar scale up, naar productie van reststromen, in zijn werk gaat.
We zullen nu niet te veel verklappen, maar samenwerking is hierin het toverwoord, PeelPioneers werkt namelijk samen met veel belangrijke partners, om samen het verSCHIL te maken.
Dat we anders moeten omgaan met wat Moeder Aarde aan ons geeft weten we allemaal. Dat we anders moeten omgaan met reststromen die in de voedselproductie vrijkomen weten we ook allemaal.

 • 15:10-15:35
 • Zaal 3

Disruption in dairy: how the value chain can be faster, shorter and more transparent

After years of standardization, scaling up, cost reduction and quality improvement in the dairy industry, we can also return to a smaller scale.
There are currently four mini-milk factories in the Netherlands in the farm, in which the milk goes from grass to glass within 24 hours.
A new value chain in which the individual farmer and cow are unique again. This offers an opportunity to make optimal use of new techniques that have been developed in recent years in both the food processing industry and also on the farm.
Where technology benefits both consumer and producer, dairy farmer.

 • 15:35-16:00
 • Zaal 3

Innovatie is onvoorspelbaar, het proces controleerbaar

Stijgende energiekosten, een groeiend tekort aan arbeidskrachten terwijl er ontzettend veel manuele arbeid nodig is en toenemende eisen op het gebied van voedselveiligheid. Dit zijn slechts een aantal van de uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie. Het integreren van geavanceerde automatisering en slimme technologieën zoals Digital Twin, AI en Vision zijn essentieel om deze uitdagingen te tackelen.
Maar hoe ga je om met zulke risicovolle trajecten? Hoe bepaal je de prioriteiten en hoe hou je controle over jouw investeringen? Bram vertelt hoe je controle krijgt en houdt over dit soort ingrijpende trajecten binnen jouw bedrijf. De combinatie tussen technologie, businesscase en draagvlak.

 • 10:00-11:30
 • Zaal 2 Lab Technology

Lab lezingen

 • 11:30-11:55
 • Zaal 2 Lab Technology

Hoe de software revolutie de agri-food sector verandert en kansen creëert

Het belang van software is niet te onderschatten - het kan je bedrijf maken of breken. Maar is de software-industrie wel zo volwassen als we denken? Maatwerk of standaardpakketten met randapplicaties lijken misschien de voor de hand liggende oplossing, maar veroorzaken in werkelijkheid veel problemen. Ontdek in deze presentatie hoe toonaangevende Food bedrijven, zoals Aartsen en Koninklijke Vezet, het Thinkwise Platform inzetten om processen te stroomlijnen en hun concurrentiepositie te versterken met software die nooit meer verouderd. Bovendien stelt het platform IT en business in staat om hand in hand te gaan voor snelle groei door 10x sneller te kunnen ontwikkelen. Ben jij klaar om de markt te veroveren met revolutionaire software?


 • 11:55-12:20
 • Zaal 2 Lab Technology

Hoe kan digitalisering van laboratorium, pilot-scale en in-proces metingen de duurzaamheid van bedrijfsprocessen verhogen?

Denk aan productie van voedsel en duurzaamheid; het ver- en gebruik van energie en water…. Wat kan vloeistofanalyse van Endress+Hauser hierbij betekenen?
Punten die ter sprake komen;
• Verminder het risico en de kosten van handmatige bemonstering
• Creëer veilige elektronische records
• Spoor afwijkingen direct op
• Beperk opschalingskosten
• Bewaak uw procesmetingen online

 • 12:20-12:45
 • Zaal 2 Lab Technology

Fruit- en groenteverwerking in microgolfinstallaties

MEAM presenteert de toepassing van industriële schaal magnetron-verwerkingsmogelijkheden van groenten en fruit. Applicaties om kant-en-klare maaltijden microbiologisch veilig maken en het ontdooien van vlees zijn bekend terrein voor MEAM. In deze lezing zal gefocust worden op de energiebesparingen en procestemperaturen bij het drogen van fruit en groente. Door producten op lage temperaturen te drogen kunnen waardevolle bestanddelen in het fruit behouden en door goede procescontrole de hoeveelheid misproductie vermeden worden. Om de mogelijkheden van geschiktheid verder uit te bouwen zal MEAM de eerste cases voorstellen die door Flander’s Food gekozen zijn waar dit jaar een machine geleverd is.

 • 12:45-16:00
 • Zaal 2 Lab Technology

Lab lezingen