Disclaimer

  • Door deze website te gebruiken stemt u impliciet in met deze disclaimer.
  • De inhoud van deze website is door Mikrocentrum met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter Mikrocentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolkomenheden in de verschafte informatie.
  • Mikrocentrum mag naar eigen inzicht de verschafte informatie wijzigen of verwijderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.
  • Daar waar wordt verwezen naar bestanden of websites van derden aanvaardt Mikrocentrum geen enkele verantwoordelijkeheid voor die inhoud.
  • U vrijwaart Mikrocentrum en diens vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen in de ruimste zin des woords.
  • Oneigenlijk of niet geautoriseerd gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de verschafte informatie of delen daarvan van op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Mikrocentrum te worden verzocht.