Privacy statement

Wanneer u zich, of uw werkgever u bij Mikrocentrum inschrijft voor een activiteit, contact met ons opneemt via een formulier of iets op onze website(s) download, dan vragen we naar persoonsgegevens. Graag vertellen we u met deze privacy policy, voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze policy is van toepassing op alle (sub)domeinen van Stichting Mikrocentrum Nederland, waaronder food-technology.nl / food-tech-event.nl Mikrocentrum Activiteiten B.V, is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Zij zijn gevestigd aan de De Run 1115, 5503 LB in Veldhoven. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op via service@mikrocentrum.nl.

1. Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze bezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Mikrocentrum bewaart uw gegevens zolang de gegevens relevant zijn in verband met de doeleinden als beschreven bij punt 3, 4 en 5.

2. Klachtrecht

Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met ons serviceloket via service@mikrocentrum.nl of telefonisch: 040-269 99 11. Daarnaast staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de gegevens om u te informeren over ons productaanbod, om onze relevante diensten te verbeteren en om een goede uitvoering van deze vakbeurs mogelijk te maken. Daarbij kunt u denken aan het (automatisch) invullen van inschrijfformulieren, het maken van badges, de aanmelding voor parkeerplaatsen en het toesturen van online nieuwsbrieven en/of post (na toestemming) et cetera.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam: wij hechten veel waarde aan persoonlijke communicatie. Daarom vragen we naar uw voor- en achternaam. Bovendien gebruiken we deze op uw badge bij een evenement. Voor marketingdoeleinden gebruiken we uw naam om u persoonlijk aan te spreken.
 • Uw e-mailadres: wij vragen uw e-mailadres om met u te communiceren over de voortgang van het evenement. Bovendien sturen we hier uw e-tickets of factuur naartoe en/of houden we u op de hoogte van onze activiteiten (na toestemming).
 • Telefoonnummer: wij vragen uw telefoonnummer om contact op te nemen bij vragen of tijdens het evenement in geval van nood.
 • Bedrijfsnaam en -adres: wij vragen het (factuur)adres van uw bedrijf om eventuele correspondentie per post toe te sturen. Denk bijvoorbeeld aan een factuur indien van toepassing. Daarnaast gebruiken we uw bedrijfsnaam op een badge.
 • Hoofdactiviteit van uw vestiging, interesses, functie: wij vragen naar de hoofdactiviteit van uw vestiging om de (marketing) communicatie met u en uw organisatie zo doelgericht mogelijk te maken.
 • Vestigingsgrootte: wij vragen naar de vestigingsgrootte om een beeld te krijgen van onze klanten en om de (marketing) communicatie met u en uw organisatie zo doelgericht mogelijk te maken.
 • Voorkeursdatum: wij vragen naar een voorkeursdatum bij evenementen om een beeld te krijgen van de opkomst per dag en daarvoor de benodigde voorzieningen te treffen.

5. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen zowel offline als online persoonsgegevens voor een correctie afhandeling van onze activiteiten en om onze dienstverlening en/of marketingactiviteiten te verbeteren. Offline doen wij dit wanneer u ons bijvoorbeeld een visitekaartje overhandigt en wij vervolgens uw gegevens verwerken in het systeem. Daarnaast verwerken wij gegevens die u achterlaat op onze website of wanneer u zich ter plaatse registreert voor een evenement. www.Mikrocentrum.nl (en andere door Mikrocentrum geregistreerde (sub)domeinen) plaatst cookies bij websitebezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om pagina’s te optimaliseren. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Online doen wij dit met behulp van de volgende tools en cookies:

 • Google Analytics Google Analytics houdt het gebruik van onze website(s) bij zodat we deze kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan paginabezoek, gedrag en conversietracking. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
 • Google Adwords Google Adwords registreert het aantal bezoeken en conversies naar aanleiding van campagnes. Daarnaast houdt deze cookie bij welke pagina’s worden bezocht, zodat relevante advertenties op externe websites worden getoond. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
 • Linkedin analytics en Linkedin ads Linkedin analytics registreert het verkeer vanaf onze Linkedin accounts en posts naar onze website(s). In het geval van advertenties, houdt deze cookie bij of acties zoals inschrijvingen hebben plaats gevonden.
 • Act-On: Act-On is een marketing automation tool dat ons helpt profilering toe te passen bij personen die zich aan ons hebben geidentificeerd middels hun e-mailadres en ip-adres. We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en bijbehorend IP-adres. Het profiel dat wordt opgebouwd bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van personen kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die middels het beantwoorden van vragen in een formulier of via interactieve content, zoals een test, aan ons zijn verstrekt. We passen profilering toe om onze (commerciële) communicatie zo gericht mogelijk en, indien mogelijk, op het juiste moment te verstrekken. Dit helpt ons onze dienstverlening nog beter te maken. Mocht u liever niet willen dat we profilering op u toepassen, dan kunt u dit kenbaar maken door een verzoek te sturen naar service@mikrocentrum.nl.

Indien u zich niet kenbaar heeft gemaakt middels een e-mailadres, houden we uw informatie we anoniem bij. Dit is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

6. Verwerking persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit ondervangen we met een rechtenstructuur per systeem en de inzet van complexe, wisselende wachtwoorden per systeem. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u nog geen klant van ons bent zullen wij uw gegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruiken na expliciete toestemming.

7. Beeldopnamen

Op onze evenementen worden foto’s en video’s gemaakt ter verslaglegging en registratiedoeleinden van het betreffende evenement. Het kan dus zijn dat u op foto’s of video’s wordt vastgelegd die tijdens en na afloop van het evenement door ons worden gebruikt

8. Recht op inzage / rectificatie /verwijdering persoonsgegevens

Bent u klant van Mikrocentrum en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht van inzage. Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Mikrocentrum vragen om deze gegevens aan te passen en waar nodig te verwijderen. Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuur dan een brief naar Mikrocentrum, afdeling klantenservice, Postbus 359, 5600 AJ Eindhoven of e-mail naar service@mikrocentrum.nl.

9. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie zelf wijzigen:

 1. Via mijngegevens.mikrocentrum.nl
 2. U kunt telefonisch het formulier wijzig mailvoorkeuren aanvragen. U ontvangt dan via e-mail een link naar een formulier waarin u zelf aan kunt geven over welke onderwerpen en producten u geïnformeerd wenst te worden. Tel: +31 (0)40 296 99 11.

10. Overige

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de meest recente en bewezen technieken die door Mikrocentrum up-to-date worden gehouden. Wij doen er alles aan om dit te waarborgen en te bereiken.

Mikrocentrum heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 6 augustus 2018.