Food Tech Event: Techniek voedt de toekomst van de voedingsindustrie

De behoefte naar continue beschikbaarheid van voedsel en meer gemak vraagt om snellere, efficiëntere en duurzamere processen met minimale verspilling. Innovatie van techniek en continue ontwikkeling in voedselverwerking en productie spelen hierbij een cruciale rol. Dit vraagt om innovatieve en steeds slimmere machines en apparaten maar ook om kwaliteitsborging, voedselveiligheid, hygiëne en procesoptimalisatie.

Het is van belang dat de food en beverage wereld elkaar jaarlijks ontmoet om met elkaar kennis uit te wisselen en samenwerkingen te starten. Food Tech Event is deze jaarlijkse ontmoetingsplek.

Onderstaande thema's stonden centraal tijdens het Food Tech Event 2024:

  • Machinebouw, apparatenbouw en techniek voor productie- en verwerkingslijnen
  • Voedselveiligheid en hygiëne in productieomgevingen
  • Future Food Factory: digitaliseren en automatiseren
  • Kwaliteitsmanagement en -beheersing
  • Energiemanagement en-besparing in de productieomgeving
  • Leven Lang Ontwikkelen: kennisborging en -deling, omscholen, ontwikkelen, tekorten opvangen

 

 

Voedselfabriek food technology

Technische professionals in de voedings- en drankenindustrie

Het bezoekersprofiel van Food Tech Event bestaat uit technische professionals werkzaam bij producerende en verwerkende bedrijven in de voedings- en drankenindustrie. “Met Food Tech Event creëren we een jaarlijkse ontmoetingsplek waar onder andere productie-, onderhouds-, kwaliteits- en operations, automatiserings-, IT/OT- en teammanagers, maar ook engineers, constructeurs en inkopers een compleet overzicht vinden van technieken voor hun productie- of verwerkingsomgeving.” Vertelt Judith van den Nieuwenhuijzen, programmamanager Food Tech Event.

Spotlights op ruim 100 technische oplossingen, innovaties en diensten

Food Tech Event biedt de mogelijkheid aan ruim 100 bedrijven en organisaties om hun technische oplossingen, innovaties en diensten in de spotlights te zetten bij technische professionals uit de voedsel- en drankenindustrie. Op de Demo Area kunnen bedrijven live hun technieken aan het publiek demonstreren en op de Young Talent Area maak je kennis met start-ups en studententeams.

food supply chain

food innovatie

Innovaties, digitalisering en toekomstbestendigheid

In welke industrie je je ook bevindt: duurzaamheid en digitalisering spelen een steeds belangrijkere rol. Zeker in de voedselketen, van groothandels en producenten tot boeren en mkb’ers in food. Maar de sector innoveert ook op andere gebieden. Opkomende trends zoals een veranderende consumentenbehoefte, transparantie, duurzamer ondernemen en de groei van clean label en functional foods, versnellen de digitalisering van de keten. Vernieuwingen als robotisering, cloud computing, internet of things en sturen op data, leiden uiteindelijk tot de opkomst van slimmere ketens. Deze ontwikkelingen hebben invloed op elk bedrijf in de foodsector. Om te kunnen opereren in de voedselketen kun je dus bijna niet meer om digitalisering heen. Maar dat kan best uitdagend zijn, zeker in het mkb. Het is dus noodzaak om hier goed op in te spelen en kennisdeling over deze onderwerpen te stimuleren.