• 11:55-12:20
  • Seminar NVC

Hoe zorg ik ervoor dat mijn (recycle-)materiaal aan de wettelijke eisen voor gebruik in contact met voedsel voldoet?

  • Gerard Haagh
  • Triskelion

De spreker zal een overzicht geven van de wettelijke eisen waaraan materialen moeten voldoen die voor contact met voedsel bedoeld zijn. Vervolgens wordt uitgelegd hoe aan deze eisen voldaan kan worden in de keten van grondstof tot eindproduct en welke verantwoordelijkheden de diverse spelers in deze keten hebben. Vaak zijn migratiemetingen of andere analyses vereist, maar even vaak ook niet. In de lezing wordt in het bijzonder aandacht besteed aan recycle-materialen. De nadruk zal daarbij liggen op de regelgeving in de Europese Unie.