WUR

WUR Seminar op Food Technology 2021: Food Innovation

Het kan niet anders, dan dat Wageningen University & Research (WUR) een belangrijk onderdeel is van Food Technology op 1 en 2 december. De universiteit komt met twee demonstraties op de beursvloer en zelfs zes sprekers op de podia.

Op de beursvloer presenteren een kleine 100 bedrijven hun nieuwste technologieën en innovaties. Het congres ondersteunt de beurs. 

Demo: Spreading the perfect chocolate layer using 3D food printing and computer vision

Overextrusie en onderextrusie van het filament zijn veelvoorkomende problemen tijdens op extrusie gebaseerd 3D-printen van voedsel vanwege de complexe texturen van voedselinkten. We hebben een op computervisie (CV) gebaseerde controlemethode ontwikkeld om 3D-voedselprinten te ondersteunen, om het voedselfilament nauwkeuriger te extruderen met de gewenste geometrie. De op CV gebaseerde methode dient als een kalibratiestap om 3D-printers te informeren over de verschillende texturen van afdrukbare voedingsmiddelen. Op basis van deze informatie kunnen vervolgens de afdrukparameters worden aangepast. Met deze methode kunnen we een verbeterde afdruknauwkeurigheid bereiken tijdens elke start-stopstap en overmatige verspilling tijdens het 3D-printen van voedsel voorkomen.

Demo en lezing: Fully documented fisheries

WUR vis

Het volledig gedocumenteerde visserijproject, opgericht door het Europees Fonds voor Maritieme en Visserij, heeft tot doel, in het kader van de aanstaande Europese aanlandingsverplichting, de vangsten van de visserij volledig te documenteren met behulp van elektronische monitoring als vangstregistratietool om automatisch het aantal en het gewicht per soorten van de teruggegooide vangst. De detectie van ongewenste vis aan boord van commerciële bodemtrawlers levert een logboek op met de totale vangst, het gewicht en de lengte van elke soort. De aanwezigheid van puin, vangstverstoppingen op de sorteerband, overlapping van vissen en de variatie in verlichtingssterkte zijn de meest fundamentele uitdagingen waarmee het systeem wordt geconfronteerd.

Bij deze demo hoort ook een lezing van ir. Angelo Mencarelli, op 1 december om 11:45 uur. Mencarelli (zie foto hieronder) is onderzoeker in Computer Vision & Robotics en member van het Agro-Food Robotics onderzoeksteam bij Wageningen University & Research. Zijn onderzoek concentreert zich op robotica, kunstmatige intelligentie, en computer vision toegepast op voedsel kwaliteit control, gewassen management en oogsten in kassen en open veld, en visserij management en control onshore en offshore.

Lezing op 2 december, spreker dr. Görkem Simsek-Senel

Through interoperable data towards a traceable and transparent food system

De reis van het voedsel van boer tot bord wordt transparanter voor een efficiëntere en eerlijkere toeleveringsketen, voor duurzamere producten en voor een meer gepersonaliseerde benadering van de consument. Een mogelijk pad is de digitale uitwisseling van de gegevens van processen en producten. Het digitaal delen van gegevens alleen is echter niet voldoende, aangezien gegevens goede en gestandaardiseerde beschrijvingen vereisen om machineleesbaar te zijn. Deze lezing gaat over hoe interoperabele data een groot potentieel biedt in geavanceerde softwaretoepassingen in Internet of Things met behulp van AI in het agrofooddomein.

Görkem Simsek-Senel is teamleider van de Food Informatics-groep bij de WUR. Bekijk haar hele profiel hier.

Lezing op 1 december, spreker dr. Puneet Mishra

Spectral sensing, multi-sensor fusion and embedded spectral sensing for quality measurement in food

Optische spectrale detectie biedt een groot aantal opties voor niet-invasieve en contactloze analyse van voedingsproducten en -processen. Deze presentatie geeft inzicht in recente ontwikkelingen in spectrale waarneming en toepassing in het domein van voedingsproducten en procesanalyse. Er worden enkele praktijkvoorbeelden gegeven van het ontwikkelen van spectrale waarneming bij Wageningen Food en Biobased Research. Geavanceerde concepten zoals multimodale spectrale sensing en embedded spectrale sensing zullen ook worden besproken.

Puneet Mishra is wetenschapper in non-destructive sensing en agro-food robotics bij de WUR. Bekijk zijn hele profiel hier.

Gorkem simsek senel puneet mishra

Links: Görkem Simsek-Senel | Rechts: Puneet Mishra

Lezing op 1 december, spreker drs. ing. Joost Snels

Minimaliseren van kwaliteitsverliezen tijdens transport door IoT en ketentransparantie

Gepresenteerd zal worden hoe op een betaalbare wijze met IoT- en sensortechnologie de kwaliteit van versproducten tijdens transport kan worden gemonitord en hoe daarop te anticiperen om die kwaliteit te behouden en voedselverliezen te minimaliseren. Niet alleen zal het concept Dynamic Quality Controlled Logistics toegelicht worden, maar ook de business case toegepast op invoer van groente en fruit vanuit West-Afrika, de verschillende projectdemonstraties en het business model.

Joost Snels werkt bij Wageningen UR Food & Biobased Research en is senior onderzoeker en projectmanager Supply Chain Development. Bekijk zijn hele profiel hier.

Lezing op 1 december, spreker ir. Eelke Westra

Pack with impact

Verpakkingen houden voedselproducten veilig, schadevrij en gaan langer mee. Maar de milieu-impact van conventionele verpakkingen is groot. Wageningen University & Research ontwikkelt duurzame en veilige alternatieven voor elke specifieke situatie. Naast het materiaal kijken we ook naar het ontwerp van de verpakking, de recycling- en compostmogelijkheden en technologie om de houdbaarheid van voedsel te verlengen.

Samen met stakeholders geven we vorm aan duurzaamheid door onderzoek naar duurzame verpakkingen, het ontwerpen van slimme logistieke ketens en het ontwikkelen van duurzame verpakkingsalternatieven. Met onze multidisciplinaire aanpak werken we aan haalbare, duurzame verpakkingsoplossingen met behoud van voedselkwaliteit.

Eelke Westra is programmamanagers postharvest quality bij de WUR. Zijn huidige werk focust op de ontwikkeling van duurzame verpakkingen en alternatieve methoden om productkwaliteit te behouden. Bekijk zijn hele profiel hier.

Joost snels eelke westra

Links: Joost Snels | Rechts: Eelke Westra

Informatie over de zesde spreker, Gert Kootstra uit de Agrotechnologie-groep van de WUR, volgt zo snel mogelijk.