53727301650 b11be500f2 c

Paneldiscussie machinebouw in food: ‘Samenwerken en alert blijven’

Hoe regelen bedrijven innovatie en hoe wordt nieuw talent aangetrokken? Leden van brancheorganisaties GMV, DMFI en Machevo & Bulk gingen in gesprek over deze uitdagingen voor machinebouwers in food, tijdens een paneldiscussie van EVMI op Food Tech Event 2024.

De roep om innovatie, snellere, schonere en betere machines voor de voedselproductie en tegelijkertijd strengere regelgeving vormen verschillende uitdagingen voor Nederlandse machinebouwbedrijven in food. Onder leiding van Janet Kooren, hoofdredacteur EVMI, ging een vijfkoppig panel van brancheverenigingen GMV, DMFI en Machevo & Bulk hierover met elkaar in gesprek. Het panel bestond uit Radboud Blom van Geerlofs, Bert Nagtegaal namens FME, Don Bac van Bac Machinebouw B.V., Saskia Eijkelhof van Enginx en Frans Bakker van Dinnissen.

Saskia Eijkelhof - "Wij merken dat onze klanten de regelgeving complex vinden, maar er is veel te borgen in systemen en digitale omgevingen. Tijdvretende overheidsrapporten kun je digitaliseren. Ik denk dat de maakindustrie aan het begin staat van vele grote stappen. In automatisering en digitalisering is veel mogelijk en daar moeten we met zijn allen naar kijken"

Regelgeving

De voedingsmiddelenindustrie - en zeker de machinebouw - heeft te maken met steeds strengere regelgeving. Dus op de stelling ‘regelgeving is te complex om vrij te kunnen bewegen’ reageren een paar panelleden instemmend. Bac en Blom zijn het erover eens dat de regelgeving voor mkb'ers complex kan zijn. Bac: “We willen als mkb'er mooie dingen produceren, maar regelgeving en regeldruk maken dat soms lastig." 

“Als je kijkt naar contracten: vroeger schudde je elkaar de hand om een deal te sluiten. Tegenwoordig is dat bijna uitgesloten”, aldus Bakker. "Dat heeft waarschijnlijk te maken met de keten: iedereen wil honderd procent zeker zijn dat de leveringen voldoen aan de specificaties. Niemand wil risico lopen."

Eijkelhof ziet echter oplossingen: “Wij merken dat onze klanten de regelgeving complex vinden, maar er is veel te borgen in systemen en digitale omgevingen. Tijdvretende overheidsrapporten kun je digitaliseren. Ik denk dat de maakindustrie aan het begin staat van vele grote stappen. In automatisering en digitalisering is veel mogelijk en daar moeten we met zijn allen naar kijken."

53727301505 7ee08f6743 c

Ook Blom vindt dat we in oplossingen moeten denken: “We zitten hier als verschillende brancheverenigingen, maar op dat punt werken we allemaal samen en proberen we de wetgeving te volgen. Vraag bijvoorbeeld aan je branchevereniging om dat voor jou in factsheets te zetten. En meld je aan voor de Normendag: dat is eigenlijk het voorportaal voor het invullen van de wetgeving, dus dan zit je ook aan het stuur. En weet dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen als mkb'er: daarom word je juist lid van een branchevereniging."

"Wij hebben in ons bedrijf een pensioneringsschool opgezet. Als er jonge mensen binnenkomen, worden zij aangewezen elk een stukje van hun discipline te volgen omtrent de wetgeving en de normen, en die informatie te delen binnen het bedrijf.” 

Nagtegaal haakt hier op in: “Wat het normeninstituut ook faciliteert is de mogelijkheid om jonge medewerkers mee te brengen naar de Normendag om te kunnen leren, onder begeleiding van een collega die daar al in zit.”

Duurzaamheid

Ook op het gebeid van duurzaamheid geldt een steeds strengere regelgeving. Hoe speelt dat bij de bedrijven? 

Bac: “We zijn een klein bedrijf en we zijn er niet zo mee bezig. We zitten een beetje achter in de trein." 

Eijkelhof: “Veel klanten denken: 'we zien het wel’. Maar andere klanten zien juist dat het moet. Sommige landen vragen om rapportages voordat je vergunningen krijgt. Heb je de data gestructureerd in je systeem, dan kun je vrij makkelijk een rapport in elkaar zetten. Je kunt de wetgeving die eraan komt wat makkelijker voor jezelf maken - zodat het niet onderaan de stapel komt.”

53727074728 ff8dbab54f c

Het structureren van data is ook volgens Nagtegaal belangrijk. “Ook bij de mkb'er komen die rapportages heel snel op het bord. Mijn oproep is om binnen je bedrijf al de dingen die er aan komen op een rij te zetten, zodat je niet overal een consultant voor nodig hebt. Zet dus op een rij wat je allemaal aan data al hebt, kijk welke regels er zijn en kijk wat je al kunt standaardiseren.”

Innovatie is een ander groot onderwerp dat speelt bij machinebedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Hoe doen machinebouwers dat? 

“Omdat we zoveel contact hebben met diverse klanten binnen en buiten Europa, krijgen we veel vragen. Daar proberen we zo veel mogelijk op in te spelen. Daardoor proberen we veel technieken te veranderen, want het is vaak op basis van de klantenspecificatie dat we nieuwe dingen ontwikkelen”, aldus Bakker. 

Bac geeft aan dat innovatie een vrij breed begrip is. Zo gaat innoveren ook over het vernieuwen van een proces: "Wij zijn een kleine organisatie: wij gaan bij de klant zitten, vragen specifiek wat de klant nodig heeft en wat de toepassing is.”

Bert Nagtegal: "Mijn oproep is om binnen je bedrijf al de dingen die er aan komen op een rij te zetten, zodat je niet overal een consultant voor nodig hebt. Zet dus op een rij wat je allemaal aan data al hebt, kijk welke regels er zijn en kijk wat je al kunt standaardiseren"

 

Kooren: “Eijkelhof, jij komt bij veel bedrijven over de vloer. Wat zie jij daar op gebied van innovatie?” “Vaak ligt het bij een enkele persoon of bij een kleine groep die ook andere taken heeft. Tijd is vaak een bottleneck, tijd en rust. Want je hebt lucht nodig voor innovatie. Vaak zijn de hiervoor verantwoordelijke experts bezig met dagelijkse vragen van klanten. Wij ondersteunen die experts door standaard processen te automatiseren en te digitaliseren. Daardoor krijgen ze lucht voor innovatie.”

Nagtegaal merkt nog op dat innovatiehubs nuttig kunnen zijn om kennis te delen. Ook Blom ziet het nut van zo’n hub in: “Je kunt meeliften met bedrijven die er al eens naar hebben gekeken, bijvoorbeeld op het gebied van contracten.”

Jong talent

Innovatie en jong talent kunnen hand in hand gaan. Hoe trekken machinebouwbedrijven jong talent aan en borgen ze hun kennis? Volgens Eijkelhof is samenwerken belangrijk: “Samen komen we verder. De tijd is voorbij dat je in je eentje binnen de muren van je bedrijf het beste wist.” 

Blom geeft aan dat zij binnen het bedrijf ook zelf mensen opleiden. Daarnaast maken ze gebruik van filmpjes en social media. 

53727205834 bb8524ece5 c

“Waar FME zich ook mee bezighoudt is vrouwen in de techniek. In het algemeen werken er veel mannen, misschien vanwege het roestige imago van een productiebedrijf. Maar dat is naar mijn idee wel veranderd. Maar we kunnen dat imago nog bijstellen, daar is nog een slag te behalen”, aldus Nagtegaal.  

Eijkelhof merkt op: “Hoe meer de maakindustrie automatiseert, hoe meer die innoveert en hoe interessanter die wordt voor vrouwen. Wanneer innoveren meer bekendheid krijgt, groeit de interesse van de volgende generatie.”