nieuw coronavirus in china 1

Maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19)

Als organisatie volgen wij, Mikrocentrum en EVMI de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) nauwgezet aangezien de voorschriften en beperkingen van dag tot dag en van week tot week kunnen veranderen. Zo houden we dagelijks de adviezen vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten en zorgen we voor passende maatregelen, ook in samenspraak met samenwerkingspartners, om risico’s te vermijden. Het welzijn van onze bezoekers staat uiteraard voorop. Graag delen we de door ons genomen maatregelen en enkele adviezen. Vooralsnog gaat Food Technology door, maar uiteraard houden we de situatie nauwlettend in de gaten 

Food Technology vindt plaats in het NH Conference Center Koningshof te Veldhoven. Wij staan in nauw contact met deze locatie en nemen in samenspraak met hen passende maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van instructie- en waarschuwingsborden en plaatsen (indien beschikbaar) desinfecterende handgel. Als organisatie onderzoeken we momenteel welke passende maatregelen er nog meer worden doorgevoerd.  

Heeft u recent een risicogebied bezocht, vertoont u ziekteverschijnselen of heeft u contact gehad met een corona patiënt?

Als organisatie vragen we personen die recent risicogebieden hebben bezocht of recent ziekteverschijnselen hebben gehad of die in contact zijn geweest met Corona besmette personen, niet naar Food Technology te komen.

Bekijk hier de actuele status zoals gegeven door het RIVM.

Algemene adviezen:

  • Was/reinig regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten, met zeep of desinfecterende handgel.
  • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
  • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
  • Vermijd handenschudden met andere personen of was/desinfecteer na het schudden direct uw handen.
  • Bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt, neem direct telefonisch contact op met uw huisarts.
  • Indien u een bezoek brengt aan een gebied waar meldingen zijn van het coronavirus, zorg dan dat u niet in aanraking komt met levende dieren

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, dan kunt contact opnemen met de organisatie. Lees hier ook de Q&A van het RIVM.