• 14:15-14:40

Voedselkwaliteit, -veiligheid en -oorsprong bewijsbaar met blockchain

  • Victor van der Hulst
  • Windesheim lectoraat SCF

Er is een groeiende vraag bij consumenten naar informatie over voedselkwaliteit, voedselveiligheid en de oorsprong van voedsel. Digitalisering kan dit soort informatie bewijsbaar en controleerbaar maken, door de gehele keten heen. In deze lezing wordt getoond hoe veilige en betrouwbare ketenbrede datadeling mogelijk is en hoe daarmee transparantie kan worden bewerkstelligd. Hiermee worden niet zichtbare kwaliteitskenmerken, bijv. oorsprong of CO2-uitstoot, zichtbaar en bewijsbaar gemaakt. Het Europese INTERREG project Blockstart helpt mkb’ers met het verkennen en ontwikkelen van dit soort toepassingen in de eigen keten.