• 13:30-13:55
  • HDN Seminar

Hygiënisch ontwerpen en voedselveiligheid

  • Ijsbrand Velzeboer
  • Scienta Nova

Hygiënisch ontworpen procesinstallatie voor de voedingsmiddelenindustrie vormen de beste borging van de voedselveiligheid. De consument stelt zeer hoge eisen als het gaat om de integriteit van het product. De gevaren van een onvoldoende chemische desinfectie kunnen zeer groot zijn. Bacterieresistentie en contaminatie met productvreemde bestanddelen kunnen zeer kostbaar uitpakken wanneer een terugroepactie ingezet moet worden. Deze lezing geeft veel praktische tips en voorbeelden waarop gelet moet worden. De NEN norm 1672-2 vormt een rode draad met veel praktische tips. De validatie van procesapparatuur is een belangrijk onderdeel van de inkoopeisen van de klant waar terdege rekening mee gehouden moet worden.